Kulturtarv ?

Kulturtarv er et projekt, der opererer i feltet mellem kulturarv, lyd og fortælling, natur, kunst og udeliv.

Projektgruppen bag Kulturtarv søger nye rammer for at opleve og inspireres af stedets fortællinger, nøjagtigt hvor du står. Interaktiv lyd leder opmærksomheden hen historie, kultur og spor af samme i de fysiske omgivelser.

Konceptet Kulturtarv

Udvalgte lokaliteter med interessant kulturarv skaber ramme for fortællinger fra de deltagende Kulturring Østjyllands Kommuner.
Konceptet for kulturtarv er.

  • En rute i og omkring et bymiljø og/eller naturområde
  • Kulturarvs formidling via lyd, fra bænkinstallation og mindre lydstationer
  • Fortællinger fra tidligere tider, der lokker interesserede ind i kulturhistoriens verden
  • Interaktion, fordybelse, leg, nysgerrighed og forundring er bærende elementer
  • Kunstnerisk bearbejdning af kulturarv af forfatter og lydkunstner

Kuturtarv vil

  • udvikle prototype for kulturformidling vha. let tilgængelig interaktiv lyd
  • Inspirere lokale hverdagsvandrere, hundluftere, turister, såvel som skoleklasser, foreninger og børnefamilier til at gå på opdagelse i kulturarvens fysiske, naturgivne og vidensbaserede landskab.
  • Inspirere til at komme ud og opleve kulturarven på nye måder og opleve glæden ved at kende til historier fra det sted du står.

Historiske data indhentes, valideres, og bearbejdes ud fra en kunstnerisk vinkel.
Kulturarvens fysiske steder og emner er bl.a. bronzealderhøje, helligkilder og national-, by-, og lokalhistoriske begivenheder.
Projektet udfoldes i 2014 og 2015