Historiebænken, interaktiv lyd

Story Bench

Illustration: Arkitekt Stephan Gustin

Kulturtarv og Historiebænken
Historiebænken udvider bænkfunktionen, som et sted for ophold på vejen, for fordybelse men også et mødested. Spor af den lokale historie bringes til live vha. af fortælling og interaktiv lydkunst. Find Stedets Stemme flere steder i løbet af 2015 i kommunerne rundt om Aarhus.

Prototype
Stedets Stemme er prototypen på en ny måde at formidle dine omgivelser. I projektet Kulturtarv produceres en række bænke, der gør, byrum og landskabers lokalhistorie nærværende ”on location”. Der lægges vægt på at design, bæredygtighed og funktion går hånd i hånd med det historiske, kunstneriske, og eksperimentelle.

Lyt med din hovedskal
En personaliseret interaktiv lyd, som kun du, siddende på bænken kan høre, fortæller glemte lokale historier og åbner for nye former for opmærksomhed på din vej, alene eller ved siden af andre. Lyden ledes gennem koglerne til dit indre øre, så du både hører omgivelsernes lyde og fortællingen kun til dig.
Lydbilleder og fortællekunst forankrer oplevelsen af lokaliteten, og skaber rum for fordybelse, – det du ser får nyt liv.

Tilgængelighed
Oplevet enkelthed er fundamentet for Kulturtarv og udvikling af Stedets Stemme.
Kompliceret digital interaktion, lydteknologi og kulturhistorisk validerede fortællinger skjules i bænkens arkitektonisk, enkle udtryk.

Alt du skal, er at sætte dig og læne nakken tilbage. En personlig fortælling, sanset af det indre øre mens dine omgivelsers lyde og nutid træder i baggrunden og giver plads til fordybelse.